Dorpsplan 2.0 – openbare bijeenkomst 13 juni

WONEN EN LEVEN

In deze 3e bewonersbijeenkomst voor de ontwikkeling van een geactualiseerd Dorpsplan stond het thema Wonen en Leven centraal.
De gemeente gaf een presentatie over de toewijzing van de Kwinkel als toekomstige uitbreidingslocatie.

 

20230611_Quick_scan_woningbouwlocaties_Boekelo_Presentatie_Dorpsraad