Boek '100 jaar Kwinkeler'


Ruim een jaar geleden heeft het bestuur van de Historische Kring Boekelo, Usselo, Twekkelo haar medewerker Jaap de Boer gevraagd een stukje te schrijven over Erve Kwinkeler in Boekelo. Een en ander leidde tot een studie over het erf, de bewoners en de relatie tot Boekelo. Mede dankzij de enthousiaste en zeer welwillende medewerking van de huidige bewoners van het Erve, hun familieleden en vele anderen, heeft dit onderzoek een schat aan informatie opgeleverd, met als resultaat: een 331 pagina’s tellend boek getiteld:
100 jaar Kwinkeler / Hulscher 1803 – 1903.
Op woensdag 8 juni jl. is het boek tijdens een persbijeenkomst overhandigd aan de familie Hulscher. Na enkele inleidende woorden van de voorzitter van de Historische Kring en een korte presentatie over het boek, werd de omslag onthuld. Vervolgens werd het eerste exemplaar door de auteur Jaap de Boer aangeboden aan Marja en Wil Hulscher.
De voorzitter van de Historische Kring, Jacques van Baal, bood het Stadsarchief een exemplaar aan.


Foto’s: Henk Scholte in ‘t Hoff , redactie Boeke-loos
Tekst: Ingrid Kuster, redactie Boeke-loos 
 

Gerda Weekhout-Wissink

[Interviewers: Hennie Westerveld en Gerard Schartman, december 2010]

Zij woont in de “Teesinkgaarde” aan de Tesinkweg .

Over de koude winter van 1929 werd nog lang verteld: pas in februari overviel een extreme koude mens en dier. In april viel pas de dooi in. Dikke ijsbloemen sierden de ramen en de lakens hingen stijf bevroren aan de waslijn. Slechts een kachel en een fornuis waren de warmtebronnen. Bijna niemand had toen al centrale verwarming. Van de kou heb ik toen niets gemerkt, want ik werd 29 mei van dat jaar geboren, toen alles weer bloeide, de koeien in de wei liepen en het eerste gras gemaaid was, zo is mij verteld.
Lees meer

Camping 'Onder de Sterren' geopend


Foto’s: Annejet Riedijk, redactie Boeke-loos

Wethouder Myra Koomen (links)De beheerders/eigenaren: Jolandi en Marcel Schilderman


De feestelijke opening kan beginnen


Het gezin Schilderman wacht vol spanning wat er gebeuren gaat


Wethouder Myra Koomen in aantocht


Een openingswoord van de wethouder


De wethouder overhandigt de familie Schilderman een cadeau


De onthullingReden voor een feestje


De trotse beheerdersfamilie


Voor meer informatie:
www.campingonderdesterren.nl
 
 
 
 

E3 BSC Unisson kampioen

De kampioenen op de platte wagen door het dorp

 

In het clubhuis, waar heel toepasselijk ‘We are the Champions’ van Queen uit de boxen schalde, werden de lintjes omgehangen. Niet alleen de jongens, maar ook het zogenaamde technische team kreeg lintjes. Na dit eerbetoon vervolgden de spelers en de stoet toeschouwers hun weg naar buiten waar de grote wagen al klaar stond. Gewapend met muziek, spandoek, fluitjes en toeters installeerden de voetballers en het technische team zich op de wagen en begonnen zo hun feestelijke tocht door het dorp. Uitgelaten lieten de jongens hun overwinning aan heel Boekelo zien:
WE ARE THE CHAMPIONS!!!
(Foto’s en tekst: Annejet Riedijk, redactie Boeke-loos)