Nieuwe Dorpsraad 2014-2018

UITSLAG DR-VERKIEZINGEN 19 MAART 2014:

Aantal stemgerechtigden: 2895
Aantal stemmers: 1515
Ongeldige stemmen: 10
Opkomstpercentage: 52,33 %.
Iets voor middernacht waren de stemmen geteld en werd in het druk bezochte verkiezingscafé De Buren de uitslag bekend gemaakt:

1 Jeanet van Offenbeek-Nijhuis 587
2 Jeroen Verhaak 573
3 Bart Stokkers 455
4 Ben Bel 402
5 Gerard Roossink 385
6 Kas de Vries 320
7 Henk Guchelaar 289
8 Ben Schoppert 283
9 Joost Brunink 277
10 Gonny ten Veen 271
11 Ben ter Stal 257
12 Natascha Nijman 249
13 Henk Abbink 223
14 Jules Overzee 201
15 Hajé Nordbeck 192
16 Bernd Weijers 92
17 Gerrit Berteler 58

 
De eerste 13 gekozen kandidaten zullen zitting nemen in de Dorpsraad 2014-2018. Zij stellen zich graag aan u voor:

Jeanet van Offenbeek-Nijhuis

JEANET VAN OFFENBEEK – NIJHUIS

Geboren en getogen Boekelose, ik ben 38 jaar jong, getrouwd met Daan en we hebben één zoon, Pim.
Ondertussen ben ik alweer 17 jaar werkzaam in het onderwijs waarvan de laatste 2 jaar als ambulant begeleider in de vorm van onderwijsassistent.
Wat betreft hobby’s hou ik van tennis, carnaval en grimeren (tijdens de alom bekende Boekelo Avonden).
Ik ben spontaan, eerlijk, een doorzetter en bovenal een echt dorpsmens!
Vaak heb ik over allerhande zaken een mening die ik dan ook nogal eens ventileer… De volgende stap, iets doen met die mening! En het liefst ook met die van u!! Vandaar ook  mijn keus om mij kandidaat te stellen voor de Dorpsraad.
Wat vind ik belangrijk aangaande Boekelo? Ik heb een brede interesse in voorzieningen voor het dorpshart (en dan m.n. het winkelbestand), veiligheid, recreatie/toerisme en mijn hart ligt bij jeugd/jongeren, sport en natuurlijk spelen.
Ook zou ik het geweldig vinden als wij, alle bewoners van Boekelo, met elkaar dingen kunnen bereiken, opzetten en veranderen. Ik hoop door mijn verkiezing de betrokkenheid van u als bewoners te kunnen vergroten.
Het belangrijkste is m.i. communicatie en samenwerking!
Dus; laat u horen, laat uw kwaliteiten zien om zo samen met deze dorpsraad ons Boekelo te laten leven!

 Jeroen Verhaak

JEROEN VERHAAK

Geboren in 1948. Gehuwd, 4 kinderen, 10 kleinkinderen.
Sinds 1984 woonachtig in Boekelo. Na studie van  1972 – 2012 werkzaam voor en bij m.n. gemeenten als (interim)manager en adviseur.
Met veel enthousiasme ben ik sinds 2006 lid van de Dorpsraad, vanaf 2008 voorzitter. Nauw betrokken geweest bij grote projecten als Sportcomplex/MFA, dorpshart. De afgelopen jarengoede contacten opgebouwd met leden gemeenteraad en ambtenaren om voor Boekelo belangrijke punten te realiseren. De komende tijd wil ik me in overleg met anderebetrokkenen inzetten voor o.a. de aansluiting van het Bleekerijplein/dorpshart en sportzaal bij De Zweede.Ik ga voor een Boekelo met goede voorzieningen voor jong en oud waar je plezierig leeft.

Bart Stokkers

BART STOKKERS

28 jaar, geboren en getogen Boekeloër.
Na het volgen van diverse studies heb ik in 2010 mijn opleidingen afgerond met Bouwtechnische Bedrijfskunde.
Een groot deel van mijn sociale leven speelt zich af in en om Boekelo.
De verscheidene evenementen, actieve groepen en het dorpse karakter zorgen ervoor dat ik na 28 jaar nog steeds Boekelo zie als een gezellig dorp!
Als kandidaat voor de dorpsraad wil ik mij gaan inzetten voor:

  • Het realiseren van een sportzaal bij het MFA waardoor alle sportactiviteiten zowel overdag als ’s avonds en in het weekeinde op één plek plaats vinden! En daarnaast een locatie waar de muziekvereniging van Boekelo de concerten kan houden!
  • Goede bereikbaarheid van het dorp zonder dat dit al te veel overlast geeft voor de aanwonenden.
  • Het enthousiasmeren van jonge Boekeloërs om zich in te zetten voor activiteiten in en om het dorp!
  • Het terugdringen van de leegstand in de dorpskern waardoor deze na de uitgevoerde  opknapbeurt nogaantrekkelijker wordt!

Boekelo is een dorp met karakter, laten we dat ook zo houden!
 
 

Ben Bel

BEN BEL

77 jaar, getrouwd, 3 getrouwde kinderen en 6 kleinkinderen.
Stopte mijn avondstudies tot ik me accountant mocht noemen.
Probeer al vele jaren iets voor het dorp en haar inwoners te betekenen. Met veel geduld lukt dat aardig.
In de komende periode probeer ik mijn ervaringen weer ten gunste van het dorp te gaan gebruiken. |
Mijn motto is: ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.
Aan u het woord bij het stemmen.
 

Gerard Roossink

GERARD ROOSSINK

67 jaar, getrouwd met Erna. Ik heb 3 zonen, run samen met de oudste, Bert-Jan, een loonbedrijf (zie advertentie in Boeke-loos).
Nevenactiviteit: koster protestantse kerk en begraafplaats Usselo.
Hobbies: bijenhouden, toneelspelen (o.a. buutreden Boekelo-avonden.Ik ben 16 jaar dorpsraadslid.
Als dorpsraadslid meeste aandacht voor:
buitengebied, natuur en milieu (ROM), wandel- en fietsvoorzieningen, en sport & recreatie.

Kas de Vries

KAS DE VRIES

(1958), sinds ’92 woonachtig in Boekelo. Samenwonend met Bente Langkamp. Vele jaren aan de Universiteit Twente gewerkt als directeur P&O. Sinds 2008 zelfstandig interimmanager en adviseur, vooral voor onderwijs.
Graag kandideer ik voor de dorpsraad om zo mijn vergaderkwaliteiten, tijd, enthousiasme, netwerk en hersens in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het dorp. Vanuit mijn studie (geografie) en werkervaring (in een politiek-bestuurlijke omgeving) meen ik zinvol bij te kunnen dragen aan het (meerjaren) beleid voor Boekelo, aan het overleg met de gemeente en aan de voorbereiding en begeleiding van unieke opgaven. Ik zet mij graag in voor voorzieningen voor de Boekeloers en voor de verdere ontwikkeling van het dorpshart.

Henk Guchelaar

HENK GUCHELAAR

Ik woon inmiddels 5 jaar met Jennet, Lucian en Lynnette in Boekelo.
De laatste 4 jaar als lid van de Dorpsraad.
Graag word ik herkozen, zodat ik verder kan bijdragen aan het behoud van een leefbaar Boekelo. Eén van de belangrijke zaken die op het programma staan is het Bleekerij-plein met vijver. Een mooie afsluiting van de reconstructie van het dorpshart. Minstens zo belangrijk is het behoud van voorzieningen en het mooie buitengebied van ons dorp, zodat ook vele volgende generaties prettig in Boekelo kunnen wonen.

Ben Schoppert

BEN SCHOPPERT

65 jaar, leraar b.d.(sinds 2011); getrouwd, “heeft” kinderen en kleinkinderen; campert, wandelt, vergadert, leest en schrijft graag; is sinds 2010 Dorpsraadlid.
Kandidaat DR omdat dit boeiende werk nooit af is. Ik zet me graag nog eens 4 jaar in voor het dorp Boekelo en zijn buitengebied.
Mijn belangstelling is breed en als niet-(betaald)werkende heb ik tijd voor dit werk. Zowel het vergaderen, het regelen, maar ook het praktisch bezig zijn (zoals notulen schrijven, banken plaatsen) in het kader van de Dorpsraad geeft mij veel voldoening!

 Joost Brunink

JOOST BRUNINK

51 jaren jong, gehuwd en er zijn 2 pubers.
Als techneut gepromoveerd in Twente. In mijn (schaarse) vrije tijd liefst sportend, mediterend, “groen” bezig.
Eén periode in de Dorpsraad zit er op. Inmiddels een contactennetwerk gerealiseerd, veel geleerd maar nog niet uitgeleerd. Mijn hart ligt bij R.O.M.-zaken en groenprojecten. Bij de eerste natuurlijk het Dorpshart! Bij “mijn” groenprojecten gaat het om: KeepitCleanDay voor milieubewuste kinderen van beide Boekelose basisscholen (23 april a.s.), de Boekelo.DOET dag (22 maart a.s.) en het StraatAdoptie-team. Allemaal om het buitengebied zwerfafvalvrij te houden.

Gonny ten Veen

GONNY TEN VEEN

Sinds 1985 met veel plezier woonachtig in Boekelo. Ik ben getrouwd en heb twee zonen. Daarnaast ben ik parttime werkzaam als  Z-verpleegkundige.
Als lid van de Dorpsraad heb ik me de afgelopen vier jaar ingezet voor de belangen van de jongeren , het plaatsen van 20 banken in en rond Boekelo enhet Welkomstbeuksken.  En natuurlijkde ontmoetingsplek die in 2013 is gerealiseerd aan de Boekelosestraat.
De komende periode wil ik me graag inzetten voor de aankleding van het Dorpshart, het Bleekerijplein en het realiseren van “Natuurlijk spelen”.
Dit om Boekelo nog aantrekkelijker te maken voor jong en oud.

Ben ter Stal

BEN TER STAL

Ik ben in 1958 geboren als tukker en na een aantal Brabantse jaren sinds ‘92 inwoner van Boekelo. In bezit van 3 vrouwen: gehuwd en 2 dochters.
Na studie natuurkunde / technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en 17 jaar Stork, diverse werkmaatschappijen en (management-) functies, sinds 2002 zelfstandig ondernemer met een bureau voor Internet en Design.
Motivatie.
In mijn ogen is het voor Boekelo belangrijk voortdurend energie te steken in een aantal onderwerpen. Een verzorgde openbare ruimte, woningaanbod, accommodaties voor sport en verenigingen, ouderenvoorzieningen, winkelaanbod en actieve ondernemers zijn bepalend voor leefbaarheid op langere termijn.
De Dorpsraad als initiatiefnemer en regisseuris bij deze projecten van de lange ademvan groot belang. Door mijn betrokkenheid bijde Koepel en de initiatievenvooreen MFA heb ik ervaren hoe belangrijk mensen zijn die iets kunnen doen eneenstokje willen overnemen.  Vandaar.

Natascha Nijman

NATASCHA NIJMAN

Geboren en getogen  in Enschede. Sinds 2007 woonachtig in Boekelo, getrouwd met Carry en werkzaam in de horeca.
Mijn beweegreden om me verkiesbaar te stellen:
me inzetten voor het dorp en haar inwoners. Speerpunten zijn recreatie en toerisme, het bewaren van het groene karakter van het dorp.
Ik had niet verwacht me als stadse zo thuis te gaan voelen in Boekelo maar het noaberschap en het gevoel van ergens bij te horen dragen daar aan bij.
Mijn hobby’s zijn: koken, lezen en wandelen met Jasper.

Henk Abbink

HENK ABBINK

Geboren en getogen in Boekelo/Usselo.
Door de economie te stimuleren en lokale verbindingen te leggen, ontstaat in Boekelo en haar omgeving synergie waardoor krachtiger en doeltreffender gewerkt kan worden.
Boekelo is een sterk merk. Het heeft een prachtige omgeving en mooie bedrijven.
Dit inzetten voor bevordering toerisme in Boekelo.
Door maatschappelijke taken te omschrijven en uit te zetten bij werkgroepen wordt er door Boekeloërs actief meegeholpen deze doelen te bereiken.
1.      Stimuleren economie
De economie van het dorp en haar omgeving heeft veel van doen met verbindingen tussen stad en dorp, samenwerking van mensen en jongeren en de transitie van het buitengebied. Door de economie te stimuleren en waar mogelijk lokale verbindingen te leggen, ontstaat in Boekelo en haar omgeving synergie waardoor krachtiger en doeltreffender gewerkt kan worden.
2.      Krachten bundelen
Elk dorp en wijk in Enschede krijgt van de lokale overheid de mogelijkheid zelf te sturen op keuzes, ontwikkelingen en activiteiten in haar dorp. Zo kunnen heel lokaal de leefbaarheid en de voorzieningen naar een hoger niveau worden getild.
3.      Boekelo als “merk”
Boekelo is een sterk merk. Het heeft een prachtige omgeving en mooie lokale bedrijven waarmee het toerisme in Boekelo samen naar een hoger niveau getild kan worden.
4.      Boekelose Samenwerking
Door met elkaar in gesprek te blijven ontstaan er een aantal belangrijke maatschappelijke taken om Boekelo nog mooier en leefbaarder te maken. Door deze maatschappelijke taken te omschrijven en uit te zetten bij werkgroepen wordt er door Boekelo-ers actief meegeholpen deze doelen te bereiken.

 
Presentatie uitslag DR-verkiezingen 19 maart 2014