Lintje voor Wim Nijhuis

Op vrijdag 24 mei 2012 ontving Boekeloër Wim Nijhuis een Koninklijke onderscheiding voor zijn uitzonderlijke inzet voor diverse sportverenigingen. Tijdens de algemene ledenvergadering van Gymnastiekvereniging Unisson werd Wim Nijhuis eerst gehuldigd vanwege het feit dat hij 50 jaar lid is van de vereniging. Daarna verscheen de Enschedese burgemeester Peter den Oudsten. Namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander overhandigde Den Oudsten hem het lintje (het eerste in Enschede namens de koning). Wim Nijhuis werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In zijn speech gaf de burgemeester een overzicht van de bijzondere inspanningen van Wim voor de verenigingen.

Bij GV Unisson was hij ondermeer vele jaren bestuurslid en penningmeester.
Sinds 1997 is hij technisch commissaris en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor alle onderhoud en aanschaf van materialen en contacten met de gemeente.
Hij zet zich in voor alle activiteiten van de vereniging en is daarbij altijd aanwezig en tot werk bereid. Hij maakte deel uit van de verschillende jubileumcommissies. Namens Unisson zet hij zich in voor de verschillende technische overleggen voor de nieuwe sportaccommodatie. Erevoorzitter Hans Bakker haalde in zijn speech herinneringen op aan de eerste jaren dat hij samen met Wim voor de gymnastiekvereniging werkte. Hij memoreerde Tosca en de betekenis die zij en
Wim voor de vereniging hebben gehad.
Wim is van 1997 tot 2002 secretaris geweest bij Voetbalverenging Unisson.
In die periode heeft Wim ook de functie van voorzitter vervuld. Daarnaast was hij bij de voetbal verantwoordelijk voor de ledenadministratie en heeft zitting gehad in verschillende commissies.
Hij was actief betrokken bij de fusie tussen BSC en Unisson.
Bij Turn Centrum Twente in Hengelo, waar zijn dochter zeer succesvol turnt, is hij voorzitter van de accommodatiecommissie en voert veelvuldig overleg met de gemeente over een moderne, goed ingerichte turnhal.
Bij alle activiteiten voor de jeugd en demonstraties van de wedstrijd-groepen plant Wim vervoer en zorgt voor de nodige technische ondersteuning.
Tenslotte wordt Wim geroemd om zijn overige inzet, zoals  de fietspuzzeltocht op Koninginnedag en de Carnavalsgroep De Beunhazen. Het is onmogelijk om alle commissies en activiteiten waarvoor hij zich inspande hier te noemen. Opvallend is dat Wim bij al zijn inzet een tomeloze energie en betrokkenheid aan de dag legt.
Men doet nooit tevergeefs een beroep op hem.
Nadat de versierselen waren opgespeld, werd door de ruim 100 aanwezigen nog vele uren genoten van het samenzijn.
tekst: Bente Langkamp
organisatie en initiatiefnemer: Bestuur GV Unisson.

foto: Ton Hassinkj